"به نام خداوند بخشنده و مهربان"

تحقیق در یک برگ و دو صفحه با رعایت قواعد "راهنمای تهیه‌ی نوشتارهای علمی" در همین وبلاگ جمع‌آوری شود.

 برای تحقیق نظریه پردازها از کتاب سیر اندیشه های شهرسازی، شهرسازی تخیلات واقعیات، و کتب مرتبط با تاریخ شهرسازی و معماری و شهرسازی معاصر استفاده شود.

در تحقیق نظریه پردازان: در رابطه با نظریات‌شان در مورد شهر، شهرسازی، برنامه‌‍‌‌ریزی شهری، طراحی شهری، جامعه‌شناسی شهری و موارد مرتبط با شهر تحقیق شود.

 

چند منبع پیشنهادی:

ـ پاکزاد، جهانشاه، سیر اندیشه ها در شهرسازی (جلد اول و دوم و سوم)، انتشارات شهرهای جدید، تهران،۱۳۸۶٫

- شوای، فرانسواز (1375)، شهرسازی؛ واقعیات و تخیلات، ترجمه سید محسن حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

گلكار، كورش، آفرینش مکان پایدار: تاملاتی در باب نظریه طراحی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰.

ـ مانیاگو لامپونیانی، معماری و شهرسازی در قرن بیستم، ترجمه: لادن اعتضادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱٫

ـ لنگ، جان، آفرینش نظریه‌ی معماری، ترجمه‌ی علیرضا عینی‌فر، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۳٫

ـ بحرینی، حسین، تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ پاکزاد، جهانشاه، تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی، آرمان‌شهر، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ گیدئین، زیگفرید، فضا، زمان و معماری، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴٫

ـ استروفسکی، واتسلاف، شهرسازی معاصر: از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن، ترجمه: لادن اعتضادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۱٫

ـ لنگ، جان، طراحی شهری، ترجمه: حسین بحرینی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ گلکار، کوروش، کندکاوی در تعریف طراحی شهری، مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران، تهران، ۱۳۷۸٫

-گلکار، کوروش؛ مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری، فصلنامه صفه، شماره ۳۴.

1                  ابوئي ناهيد                        تعریف و تاریخ‌چه‌ی طرح جامع در ایران

2                  اصغرنياايمني-محمد                گزارش بوکانان                   

3                  باباگل آهنگر مرضيه              تجربیان بلند مرتبه سازی در ایران                          

4                  پيركتمجاني شيدا                مدرنیسم در ایران                                   

5                  تركمان دهنوي زهرا              کنگره‌ها معماری مدرن                              

6                  تقوي رئيسي زهرا               آلدو روسی                                                     

7                  حديقي سيددانا                  جنکز                                                   

8                  آهنگري-سيده بهاره               لینچ                                                    

9                  حسيني چمازكتي سيدمصطفي        شار پارسی                                                    

10                حيدري سيامك                    عناصر شهری دوران یونان                                    

11                خادمي كارمزدي مريم            عناصر شهری دوران روم                                               

12                داودي كوثر                         شهرسازی دوره‌ی پهلوی اول                     

13                رحمن پورچوبي-سيدارمان       مورفولوژی شهری                                            

14                زارع تبار شياده آرمان             تجربیات بلند مرتبه‌سازی در جهان

15                ساداتي سيده فاطمه            شهرسازی دوره‌ی پهلوی دوم           

16                سخائي حميدرضا                 تفاوت بازار و مجتمع‌های تجاری          

17                سيديان سيده فاطمه             تئوری هنجاری طراحی شهری                    

18                شهريور تهراني شيدا             مهمترین مساجد ایران                    

19                عابدين پور-ابوالفضل              شهرسازی دوران قاجار                    

20                  عظيمي قادي كلائي فريبرز   شهرسازی دوران آل بویه                          

21                علويان عمراني مارال             شهرسازی دوره‌ی صفوی                          

22                علي نژاد قمي محبوبه           شهرسازی دوره ی سلجوقیان 

23                فرخنده ماهديس                  پسا ساختارگرایی در طراحی شهری            

24                كياني تانيا                          نماد شناسی در طراحی شهری        

25                مرادي معصومه                    پدیدار شناختی و طراحی شهری                 

26                مروتي لله حسين                 ساختار گرایی در طراحی شهری                           

27                مسلميان افشين                  اجلاس زمین                                

28                مهدوي فائزه                       دستور کار 21                     

29                نجات الهي حميدرضا              کمیسیون برانتلند                

30                نظري نژاد عارفه                            تجربه‌ی طراحی شهری در غرب                  

31                نوروزي گاوزن مرتضي                      تعریف انواع ساختمان‌های بلند

*******

1                  آقاجان پور روشن عاطفه                  نظریات جان لنگ در طراحی شهری              

2                  آقاجاني بهاره                                نظریات دیوید هاروی مرتبط با طراحی شهری

3                  ابوطالبي بهنميري-سيدمسعود           فرا تجدد                                               

4                  اژدري مهدي                                 روش چیدمان فضا در طراحی شهری

5                  افتاده جويباري-حسينعلي                  نظریه‌ی c.p.t.d

6                  اميدوار الهام                                 مدل‌های سنجش محیط در طراحی شهری     

7                  اميرسرداري گودرزي سعيد                جنبش نوشهرگرایی   

8                  برارنيا پيمان                                  woonerf و mall در طراحی شهری

9                  بزاز نگار                                       نظریات امس راپاپورت

10                بيگي آتوسا                                  روش EIA کلارک                                     

11                پهلوان فوكلائي علي                       تاثیر دیدگاه‌های جورج زیمل در شهرسازی

12                جمشيدي قاديكلائي فرنيا                 نظریات پاتریک گدس در شهرسازی

13                جهانيان بهنميري مهسا                    نظریات راب و لئون کریر در شهرسازی

14                خليلي فومشي محمدباقر                 تاثیر اندیشه‌های متابولیست‌ها در شهرسازی

15                ذبيحي مطهره                               دیدگاه‌ هرمنوتیک در شهرسازی

16                روحي جاهد نوشهر نيلوفر                 زمینه گرایی در طراحی شهری

17                عرب خواه-علي                             زیبایی شناسی در طراحی شهری

18                عسكري فرزانه                              جنبش شهر زیبا

19                علي زاده فائزه                              نظریات team ten       

20                عمراني زهرا                                 هویت و هویت شهری 

21                كاوسي حاج آبادي بنيامين                پارامتریک و طراحی شهری                        

22                كاوه آهنگري عاطفه                        تاریخ قانون‌های نوسازی شهری

23                كريمي نيلوفر                                فرآیند طراحی شهری جدید                        

24                گلچين علي                                  نظریه‌ی T.O.D

25                مجيدي ايران                                 نظریات کلارنس اشتاین                             

26                محمد اماني سارا                            نظریات میشل فوکو                               

27                مصحفي-سينا                               مکتب فرانکفورت        

28                مقدس زاده نقيبي حسن                 نظریات فرانسیس تیبالدز                             

29                مهدي نيا طبري سيدعلي                 نظریات راجرز ترانسیک                              

30                مهرنيا-ايمان                                   نظریات کامیلوزیته (کامیلوسیت)         

31                هنرمندي نگار                                 نظریه‌ی کنش ارتباطی هابرماس

32               موسوی نسب لیلا                           اصول احداث ساختمان‌های بلند

رضا تقی پور-اردیبهشت 1394


برچسب‌ها: تحقیق تحلیل فضای شهری
+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 1:22 |

"به‌نام خداوند بخشنده و مهربان"

موضوعات پروژه‌ی درک و بیان محیط شهري:

الف) کارهای انفرادی:

الف-1- فیگورهای انسان در حالت‌های مختلف (راه رفتن، ایستاده، دویدن، خرید کردن، بازی کردن بچه ها، نشست و ...) در فضای شهری (2 الی 3 شیت A3)

الف-2- بخش تحلیل منظر محدوده‌ی مورد مطالعه به صورت یک شیت انفرادی در آلبوم  می آید. برای مثال اگر تعداد اعضای یک گروه 3 نفر است در آلبوم 3 شیت متفاوت تحلیل منظر خواهند داشت که به صورت انفرادی انجام شده اما در آلبوم قرار می گیرد و اسم دانشجو در ان نوشته می‌شود تا مشخص شود کدام تحلیل مربوط به کدام دانشجو است. ( 1 الی 2 شیت A3)

الف-3- لوح ِخلاصه و چکیده‌ی آموخته‌های هر دانشجو از سر فصل‌های گفته شده در کلاس در یک شیت عمودی 50*70  با عنوان "آموخته‌های درک و بیان محیط" (تلفیق بیان تصویری و نوشتار)

ب)  کار گروهی:

درک و بیان فضای شهری مورد مطالعه‌ی هر گروه طبق موارد گفته شده  در کلاس.

*یادآوری: مواردی مانند:
فعالیت، رفتار، محیط و ارتباط بین آن‌ها،
فضا، زمان، انسان و فرهنگ

مولفه‌های فضای شهری
تصویر ذهنی

مولفه‌های کیفیت فضای شهری

ساختار

که در کلاس راجع به آن‌ها صحبت شد، در آلبوم درک و بیان محیط شهری به‌کار گرفته شود.

ج) توضیحات:

تعداد شیت‌ها آزاد و به عهده‌ی دانشجویان می‌باشد.

آلبوم باید داری طراح جلد باشد. ( نه به صورت متداول با یک عکس و نام دانشجو، نام استاد و ...!)

استفاده از مهارت‌های دست آزاد ِ بیان تصویری و با نوشته‌های کم از نکات مهم و ضروری است.

به اصول شیت‌بندی، عناوین شیت‌ها، رعایت سلسه‌مراتب، اندازه‌ی اسکیس‌ها و... (موارد کرکسیون‌های کلاسی) حتمن توجه شود.

*در روز تحویل پروژه یک آزمون اسکیس با موضعی که در آن‌روز تعیین می‌شود از دانشجویان گرفته خواهد شد.

روز تحویل پروژه 1 بهمن 1393 تا ساعت 11 می باشد و بعد از آن به ازای تاخیر از نمره‌ی درس کم خواهد شد. امتحان عملی ساعت 13:30 به مدت 1 ساعت برگزار می‌گردد.

موفق باشید

رضا تقی‌پور وناجمی

زمستان 1393


برچسب‌ها: درک و بیان محیط
+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در جمعه دوازدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 1:55 |

"به نام خداوند بخشنده و مهربان"


"توضیحاتی پیرامون مقاله‌ی درس روش تحقیق"


١_عنوان تحقیق:
عنوان تحقیق باید دقیق و گویای موضوع تحقیق باشد. موضوع نباید تکراری و غیر ضروری باشد. در انتخاب موضوع علاقه، توانایی، ضرورت جامعه، زمان و منابع موجود در نظر گرفته شود.

٢_چکیده:
چکیده به تنهایی گویای کل مقاله است. در چکیده ابتدا بیان موضوع یا مسئله می شود. سپس روش تحقیق به صورت کلی توضیح داده می شود و در نهایت دست‌آورد ها، یافته‌ها و نتایج مهم تحقیق بیان می شود.

تعداد کلمات چکیده معمولن 250 کلمه می‌باشد. در نتهای چکیده 3 تا 5 کلمه به‌عنوان کلید واژه نوشته می‌شود.


3_بیان موضوع/مسأله:موضوع یا مسأله‌ی تحقیق توضیح داده می‌شود.

4- ضرورت تحقیق: علت های انتخاب و ضرورت موضوع/مسأله بیان می‌شود. موضاعتی که ضرورتی برای آن‌ها وجود ندارد، موضوع مناسبی با توجه به هزینه‌های زمانی و مالی و ... نمی‌باشد.

5-هدف تحقیق: اهداف کلی و جزئی تحقیق به صورت مشخص و مفصل توضیح داده می‌شود.

6_سوال و فرضیه تحقیق:
سوالات مورد نظر تحقیق بیان می‌شود و پاسخ‌های اولیه به عنوان فرضیه در نظر گرفته می‌شود.
بعضی از تحقیق‌ها ممکن است فرضیه‌ای نداشته باشند.

7_روش تحقیق:

روش تحقیق بر اساس  هدف، بر اساس فرضیه و بر اساس نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت مفصل نوشته می‌شود و رویکرد تحقیق توضیح داده می‌شود.
روش تحقیق که در چکیده و مقدمه می‌آید بسیار کلی و کوتاه‌تر و بدون توضیحات است. اما در این‌جا علت انتخاب روش تحقیق با توجه به هدف، فرضیه و نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات  با توجه به ماهیت تحقیق که چرا این روش مناسب می‌باشد توضیح داده می‌شود.

8_مقدمه:مقدمه‌ی مقاله شامل بیان مسأله, هدف و توضیح ساختار ، بخش‌ها و فرآیند مقاله به صورت مختصر در مقدمه بیان می‌شود. در واقع مقدمه مرحله‌ی ماقبل ورود به بحث‌های اصلی تحقیق است.

9_مبانی نظری(ادبیات تحقیق):
در این بخش مطالعات کتابخانه‌ای که شامل تعاریف واژه‌های مهم تحقیق، بررسی ادبیات مرتبط با موضوع، بررسی نظریات و تجربه‌ و سابقه‌های موضوع در زیر بخش‌های مختلف بیان می‌شود.

برای هر تعریف واژه یا موضوع مورد بحث هر زیربخش باید از چندین منبع معتبر علمی-پژوهشی استفاده شود و به یک نظریه یا تعریف بسنده نکرد.
همچنین نباید مطالب فیش برداری به صورت پشت سر هم و بدون ارتباط با هم آورده شود؛ بلکه باید به نحوی مناسب و هدفمند، اطلاعات مختلف راجع به موضوع که از منابع معتبر و گوناگون تهیه شده مرتبط با هم آورده شود.

در انتهای مبانی نظری، چارچوب نظری می‌آید که خلاصه و چکیده‌ی مبانی نظری می باشد که می توند به صورت یک جدول یا نمودار مفهومی نیز باشد.
در چارچوب نظری رویکرد و یافته‌های مهم مطالعات نظری بیان می‌شود که در قسمت تحلیل، از آن به‌عنوان معیار سنجش و تحلیل استفاده می‌شود.

10_معرفی و بررسی نمونه موردی: بررسی نمونه موردی با معرفی کلی شهر/محله/بنا ، موقعیت آن و ... شروع می‌شود. سپس جزئیات مورد نظر و هدف تحقیق به صورت دقیق و با بیان تصویری در آن معرفی و همزمان بررسی می‌شود.
در بعضی موضوع‌ها لازم است در این بخش پرسشنامه و مصاحبه یا برداشت های رفتاری و ... صورت پذیرد.

11_تحلیل:
تحلیل حلقه‌ی اتصال بخش‌های اولیه تحقیق و بخش نتیجه‌گیری می‌باشد. این تحلیل بر اساس معیارها و اصول به‌دست آمده از مبانی نظری و به‌خصوص چارچوب نظری است. معیارهای به‌دست آمده می‌تواند هم با نرم‌افزار، و هم به صورت دستی روی نمونه‌های موردی، یا موضوع مورد نظر انجام پذیرد.

برای مثال وقتی یک بنا/فضا/مکان در تحقیق مورد نظر است، آن بنا/فضا/مکان را با توجه به معیار‌های به‌دست آمده در چارچوب نظری بررسی می کنیم که آیا واجد این خصوصیات یا ویژگی است یا خیر.

12-نتایج و دست‌آوردهای تحقیق:

در این قسمت ، نتیجه‌ی تمام فرآیند تحقیق به‌صورت مشخص و موردی پس از یک توضیح اولیه بیان می‌شود.
در تحقیقات کاربردی در این بخش باید پیشنهاداتی مرتبط با موضوع و هدف تحقیق ارائه گردد.

13_پی‌نوشت: توضیحات بیشتر، معادل واژه‌های مطرح شده در تحقیق و ... در پی‌نوشت می‌آید.

14_منابع: منابع مورد استفاده در تحقیق به صورت کامل بیان می‌شود. حداقل باید از 5 منبع علمی-پژوهشی معتبر در تحقیق استفاده گردد.

* نحوه‌ی ارجاع‌دهی و منبع تحقیق بر اساس روش APA می‌باشد.
توضیحات این روش در این لینک قابل مشاهده است:

 http://www.parsmodir.com/thesis/apa.php
جهت توضیحات مفصل لینک‌های موجود در این صفحه را دانلود نمایید.

* تعداد عکس‌ها، نگاره‌ها، جداول و ... در حداقل اندازه و با کیفیت مناسب تهیه شوند. تمامی عکس‌ها، نگاره‌ها، جداول و... باید داری شماره، عنوان و مأخذ باشند.

* نوشتارها دقیقن در بخش‌های یاد شده تهیه شود.
* اندازه‌ی این نوشتارها در حدود 7  تا 12 صفحه‌ی A4 (با احتساب تمام بخش‌های مقاله) باشد.

*فونت مورد استفاده B Mitra یا B Lotus با اندازه‌ی 12 و فاصله خط‌ها یک باشد. فاصله متن از بالا و سمت راست کاغذ 2.5 و از چپ و پایین کاغذ 2 سانتی متر باشد.

* مقاله‌ها باید در یک نسخه‌ی تایپ شده با نرم‌افزار Microsoft Word در قطع A4 به همراه cd حداکثر تا روز امتحان به استاد درس تحویل شوند.

* چنانچه مقاله خارج از ضوابط راهنمای تهیه‌ی نوشتار‌های علمی به طریق یاد شده باشد، قابل ارزیابی نخواهد بود.

* بخش‌های مختلف تحقیق به صورت اصلی و فرعی شماره می‌خورند. مثال:

9- مبانی نظری مرتبط با زمینه‌گرایی

9-1- تعارف واژگان تحقیق

9-1-1- زمینه‌گرایی

9-1-2- معماری زمینه‌گرا

9-1-3-...

9-2- بررسی نظریات زمینه گرایی

9-2-1- بررسی نظریات شولتز

9-2-2- بررسی نظریات برولین

رضا تقی‌پور وناجمی
زمستان1393


برچسب‌ها: روش تحقیق
+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳ و ساعت 19:32 |
"به نام خداوند بخشنده و مهربان"

 

Eco Tehran

Eco Responsive Urban Design

18، ۱۹و ۲۰ آذر

ایران، تهران

 

 

با حضور و سخنرانی پروفسور ایان بنتلی

با محوریت ایده ها و تفکرات ” اکو-سیتی” و “طراحی شهری پاسخده محیطی” که در صدر تفکرات به روز تئوریسین ها و آکادامیسین ها در شهرهای مترقی و دانشگاههای مطرح دنیا قرار گرفته است.

همکاران، دوستان و دانشجویان شمال کشور که مایل به شرکت در این کنفرانس هستند برای استفاده از تخفیف حداکثر 35% سمینار و 25 درصدی کارگاه می توانندبه اینجانب پیام بدهند.

در پایان دوره به شرکت کنندگان در سمینار گواهینامه بین المللی از طرف قطب طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی و از طرف موسسه INSD با امضای پروفسور آین بنتلی اهدا خواهد شد.
هزینه ی "سمینار"  240 هزارتومان و  "سمینار+کارگاه"  530 هزارتومان می باشد که 
با تخفیف برای دوستانی که از طرف من ثبت نام می کنند
هزینه ی "سمینار"  150 هزارتومان  و "سمینار+کارگاه"  400 هزارتومان خواهد بود.

* آخرین مهلت ثبت نام: 12 آذر 1393 (4 روز مانده به کنفرانس) می باشد.

 

Email: Rtaghipoor@yahoo.com

Line: Rtaghipoor

با تشکر رضا تقی پور

http://iedi.ir


برچسب‌ها: طراحی شهری, اکو تهران, ایان بنتلی, دانشگاه شهید بهشتی
+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 0:15 |

"به نام خداوند بخشنده و مهربان"

موضوع تحقیق دانشجویان معماری دانشگاه مازندران-ورودی1390

 

۱.حسام ابوکاظم پور امیری        نظریات یان گل در طراحی شهری

۲.آرش اسفندیاری       نظریات کارل پوپر

۳.عرفان اسمعیلی برنتی       رویکر UFRD

۴.محسن اسمعیلی دریاکناری       نظریات جان لنگ در طراحی شهری

۵.مسعود باقرزاده       نظریات کنزو تانگه در طراحی شهری

۶.محمد حسین توکلی       نظریات کلارنس اشتاین در طراحی شهری

۷.سید علیرضا جعفرزاده       نظریات دیوید هاروی مرتبط با طراحی شهری

۸. جوادی دهنه سری       نظریات جین جیکوبز در طراحی شهری

۹.شایان حسین زاده       نظریات امس راپاپورت

۱۰.امیرحسین حسینی مرزنگو       نشانه شناسی در شهرسازی

۱۱.علیرضا دریابار       نظریه‌ی c.p.t.d

۱۲.حامد رضوی       مکتب Eclecticism  (التقاطی)

۱۳.سید احمد رضوی کنتی       نظریات الکساندر در طراحی شهری

۱۴.رضا رمضان نژاد       مدل AHP

۱۵.اسمعیل روحی ترجنی       مدل‌های سنجش محیط در طراحی شهری

۱۶.حسین سیفی تبار       نظریات کامیلوزیته در شهرسازی

۱۷.مهدی قربان پور روشن       نظریه‌ی L.R.T

۱۸.امیر کلانتری فرد       نظریات هیلر در باب منظر شهری

۱۹.کاظم لمسو سماکوش       تاثیر دیدگاه‌های جورج زیمل در شهرسازی

۲۰.امیر مظهری ملکشاه       نظریات پل زوکر

۲۱.محمد موسوی خرمایی       نظریات پاتریک گدس در شهرسازی

۲۲.سید مهران میر عاقل       راهکارهای دستیابی به شهرسازی پایدار

۲۳.محمدرضا واعظی       تاثیر اندیشه‌های متابولیست‌ها در شهرسازی

۲۴.مهیار یوسفی       نظریات راب و لئون کریر در شهرسازی

۲۵.محمد قاسمی       روش EIA کلارک

 

 

۱.شمیم اخوان       بررسی نظریات مرتبط با حس تعلق در طراحی شهری

۲.مریم اصغری سرخی       اکولوژی اجتماعی شهری

۳.مرضیه آقاسی       مجموعه کنگره های معماری مدرن

۴.فاطمه اکبرزاده       نظریه‌ی TOD

۵.معصومه امیری عارف       دیدگاه‌ هرمنوتیک در شهرسازی

۶.پروین آهنگر دارابی       فضاهای گم شده

۷.مایده بابایی لاجیمی       تاثیر نظریات اگزستانسیالیسم در شهرسازی

۸.لیلا بخشی       زمینه گرایی در طراحی شهری

۹.الهام بشیری       زیبایی شناسی عینی در طراحی شهری

۱۰.مارال پوردیان       عرصه‌های زندگی جمعی و خصوصی در شهرسازی

۱۱.سیده فرناز تابنده       نظریات امنیت در فضای شهری

۱۲.سپیده خداکرمی       جنبش شهر زیبا

۱۳.نگین روحی       تعریف نظریه پردازان مختلف راجع به فضاهای همگانی در طراحی شهری

۱۴.صبا سریری       نظریات team ten

۱۵.محبوبه شاه مردان فیروز جایی       اصول طراحی شهری سکونت‌گاه‌های پایدار

۱۶.نگین شاهرخی       روش چیدمان فضا در طراحی شهری

۱۷.شیوا سادات شریفیان       هویت و هویت شهری

۱۸.مایده شورمیج       نظریات کامیلوزیته (کامیلوسیت)

۱۹.فرحناز سادات ظهور پرواز       مکتب فرانکفورت

۲۰.سارا عرب خزایلی       نظریه‌ی کنش ارتباطی هابرماس

۲۱.الهام علی پور       تئوری‌های جدید طراحی شهری

۲۱.سیبا قابوسی       woonerf و mall در طراحی شهری

۲۲.سپیده قاسمی       کنفرانس دلوز

۲۳.شیدا گهروسی       نشانه شناسی در طراحی شهری

۲۴.مریم محسنی        تاریخ قانون‌های نوسازی شهری

۲۵.فاطمه ملا حسنی       فرآیند طراحی شهری جدید

۲۶.رقیه مهدوی آزادبنی       جنبش نوشهرگرایی

۲۷.غزاله یزدانیان دماوندی       لیبرالیسم در شهرسازی

 

 

تحقیق در یک برگ و دو صفحه با رعایت قواعد "راهنمای تهیه‌ی نوشتارهای علمی" در همین وبلاگ جمع‌آوری شود.

 برای تحقیق نظریه پردازها از کتاب سیر اندیشه های شهرسازی، شهرسازی تخیلات واقعیات، و کتب مرتبط با تاریخ شهرسازی و معماری و شهرسازی معاصر استفاده شود.

در تحقیق نظریه پردازان در رابطه با نظریات‌شان در مورد شهر، شهرسازی، برنامه‌‍‌‌ریزی شهری، طراحی شهری، جامعه‌شناسی شهری و موارد مرتبط با شهر تحقیق شود.

 

چند منبع پیشنهادی:

ـ پاکزاد، جهانشاه، سیر اندیشه ها در شهرسازی (جلد اول و دوم و سوم)، انتشارات شهرهای جدید، تهران،۱۳۸۶٫

- شوای، فرانسواز (1375)، شهرسازی؛ واقعیات و تخیلات، ترجمه سید محسن حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

گلكار، كورش، آفرینش مکان پایدار: تاملاتی در باب نظریه طراحی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰.

ـ مانیاگو لامپونیانی، معماری و شهرسازی در قرن بیستم، ترجمه: لادن اعتضادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱٫

ـ لنگ، جان، آفرینش نظریه‌ی معماری، ترجمه‌ی علیرضا عینی‌فر، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۳٫

ـ بحرینی، حسین، تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ پاکزاد، جهانشاه، تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی، آرمان‌شهر، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ گیدئین، زیگفرید، فضا، زمان و معماری، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴٫

ـ استروفسکی، واتسلاف، شهرسازی معاصر: از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن، ترجمه: لادن اعتضادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۱٫

ـ لنگ، جان، طراحی شهری، ترجمه: حسین بحرینی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ گلکار، کوروش، کندکاوی در تعریف طراحی شهری، مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران، تهران، ۱۳۷۸٫

-گلکار، کوروش؛ مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری، فصلنامه صفه، شماره ۳۴.


برچسب‌ها: تحقیق تحلیل فضای شهری, معماری ورودی 90 دانشگاه مازندران
+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 19:53 |

+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در سه شنبه هفدهم تیر ۱۳۹۳ و ساعت 17:3 |
به نام خدا

نمره‌ی نهایی جمع چهار نمره ی زیر است:

نمره ی امتحان 10 + نمره‌ی کار عملی 7 + نمره‌ی کار انفرادی 2 + نمره‌ی کلاسی 1

* با بازنگری جزوه ی کلاسی یکشنبه و همچنین بررسی چندین برگه‌ی دانشجویان گروه یکشنبه مشخص شد که بحث "هویت" بر خلاف ادعاهای دانشجویان محترم این گروه در سر جلسه، در کلاس گفته شده بود.

* بحث "پدیدار شناسی" بارها و بارها در هر دو کلاس با مثال‌های مختلف مطرح شده بود، با این حال با توجه این‌که دانشجویان عزیز مدعی بودند که این مبحث در کلاس چهارشنبه گفته نشده! لذا بارم آن از 2 نمره به 1نمره تغییر پیدا کرد و هر دانشجویی که اشاره ای مختصر به این بحث بدیهی و پُر تکرار کلاس داشته یک نمره را دریافت نموده است.

*لطفن قبل هرگونه اعتراض و احساس بی عدالتی در حق‌تان نکات زیر را در نظر بگیرید:

-بعضی از دانشجویان نمره ی بسیار خوبی در امتحان نهایی کسب کرده‌اند اما کار عملی یا تحقیق انفرادی یا نمره‌ی کلاسی آن‌ها پایین بوده است و عکس این قضیه هم صادق است.

-لطفن از مقایسه‌ی نمره‌ی خود با ضعیف‌ترین دانشجوی کلاس! که هم خودش گفته که امتحان را بد داده و هم تحقیق آماده داشته و هم کلاس‌ها را غیبت می‌کرده (و از این قبیل) و به کل باید صفر می‌شده اما از شما بیشتر شده! بپرهیزید و فقط نمره‌ی خود را بررسی کنید.

-از تماس، س م س های چندین صفحه‌ای!، چت! و از این قبیل به‌شدت بپرهیزید و در صورت اعتراض به نمره از سایت دانشگاه یا نظرات همین وبلاگ استفاده نمایید، مطمئن باشید به اعتراض شما رسیدگی خواهد شد اما این رسیدگی لزومن منجر به افزایش نمره‌ی شما نخواهد شد. در صورت لزوم روز شنبه 1393/4/14 ساعت 12-13 به دانشگاه مراجعه فرمایید

*نمره‌ی مبانی برنامه‌ریزی کالبدی به همین پست اضافه خواهد شد.

با تشکر.

نمرات دانشجويان کارشناسی پیوسته معماری 89- درس تحلیل فضای شهری – گروه 1

1        914430007                       8                                    

2        894430006                      18.5                     

3        894430053                      19                        

4        894430007                     17.5                       

5        894430014                      7.5                       

6        894430002                       8.5                                 

7        894430055                        15                              

8        9244307                           8.5                       

9        894430015                       13.75                    

10      894430058                         15                      

11      894430008                      16.5                               

12      884430014                      14.5                               

13      894430019                      14.5                     

14      894430047                     14.25                    

15      894430028                       14                        

16      894430061                       9.5                       

17      894430029                      17                        

18      894430016                      16.5                     

19      894430049                       14.5                     

20      894430037                      13.25                    

21      894430039                       17.75                           

22      894430040                        13                       

23      894430033                        20                                

24      894430035                      19                        

25      894430032                      13.5                               

26      894430004                      16                                  

27      894430051                      12.5                     

28      884430055                      15                                 

29      894430043                      16                        

30      894430050                      16.5            

31      894430018                       15.5

          نمرات دانشجويان کارشناسی پیوسته معماری 89- درس تحلیل فضای شهری – گروه 2

1        924432017                       1.5                                 

2        894430011                      11.5                                                  

3        894430025                     14.5                                                  

4        894430023                       13                                           

5        894430031                     19.5                                         

6        894430012                     10.75                                       

7        894430005                      19.5                                                  

8        904430075                      10.5                                                  

9        894430024                      13.75                                                

10      894430063                      14.5                                                  

11      92443203                        8.75                                                  

12      894430042                      10                                           

13      894430060                      9                                             

14      894430027                      13                                                     

15      894430017                      14.5                                                  

16      894430048                       9.5                                                    

17      894430057                      18.5                                                  

18      894430045                      12.5                                                  

19      894430041                       13                                                     

20      894430021                      14.5                                                  

21      894430036                      14.25                                       

22      894430022                      13                                           

23      894430044                      15                                                     

24      894430003                     13.5                                         

25      904430053                        -                                              

26      894430020                       17

         نمرات دانشجويان کارشناسی پیوسته معماری 89- درس مبانی برنامه ریزی کالبدی – گروه 2

1                   894430011           شانزده و بيست و پنج صدم                                 

2                 894430025             سيزده و هفتاد و پنج صدم      

3                 884430002             هشت و نيم                                          

4                 894430023             ده و نيم                                               

5                 894430031             شانزده و هفتاد و پنج صدم                                  

6                 894430012             سيزده و هفتاد و پنج صدم               

7                 894430005             هفده تمام                                            

8                 904430075             چهارده و نيم                                         

9                 894430024             چهارده و بيست و پنج صدم                                 

10                894430063             پانزده و بيست و پنج صدم                                           

11                92443203               ده و هفتاد و پنج صدم                                      

12                894430019             پانزده و نيم                                           

13                894430042            شانزده و بيست و پنج صدم                                          

14                894430060             هشت و نيم                                                   

15                894430027             يازده تمام                                                       

16                894430017             چهارده و هفتاد و پنج صدم     

17                894430048             چهارده تمام                       

18                894430057             هيجده تمام                       

19                874430073             غيبت غيرموجه در كلاس يا در جلسه امتحان

20                894430045             چهارده و بيست و پنج صدم                                 

21                894430041             چهارده تمام                       

22                894430021             شانزده و نيم                               

23                894430036             شانزده و بيست و پنج صدم              

24                894430022             دوازده و هفتاد و پنج صدم                                             

25                894430056             دوازده و نيم                       

26                894430044             يازده و نيم                         

27                894430003             شانزده و بيست و پنج صدم              

28                904430053             غيبت غيرموجه در كلاس يا در جلسه امتحان

29                884430055             پانزده و هفتاد و پنج صدم                                    

30                894430020             پانزده تمام                                                      

31                904430025             -

         نمرات دانشجويان کارشناسی پیوسته معماری 89- درس مبانی برنامه ریزی کالبدی – گروه 1

1                 904430073             پانزده و نيم                                  

2                 914430007             دوازده و هفتاد و پنج صدم                

3                 894430006             هيجده تمام                                 

4                 894430053             هيجده و نيم                                                   

5                 894430007             هفده و هفتاد و پنج صدم                          

6                 894430014             هفت و نيم                                                     

7                 894430002             سيزده و نيم                                

8                 894430055             شانزده تمام             

9                 9244307                ده تمام                            

10                894430015             پانزده و بيست و پنج صدم                         

11                894430058             ده و هفتاد و پنج صدم                    

12                894430008             هيجده و بيست و پنج صدم              

13                884430014             نه و نيم                                     

14                894430047             چهارده تمام                                 

15                894430028             پانزده و نيم                                  

16                894430061             ده و بيست و پنج صدم                   

17                894430029             هيجده و هفتاد و پنج صدم               

18                894430016             پانزده و بيست و پنج صدم                

19                894430049             هفده و بيست و پنج صدم                

20                894430037             چهارده و نيم                                         

21                894430039             چهارده و نيم                                

22                894430040             پانزده و هفتاد و پنج صدم                 

23                894430033             هيجده و نيم             

24                894430035             هيجده و نيم                                

25                894430069             حذف اضطراري

26                894430032             پانزده و هفتاد و پنج صدم       

27                894430004             شانزده و هفتاد و پنج صدم     

28                894430051             شانزده و هفتاد و پنج صدم               

29                894430043             هفده و بيست و پنج صدم                         

30                894430050             پانزده و نيم                                           

31                894430018             چهارده و هفتاد و پنج صدم      

+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در چهارشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۳ و ساعت 4:54 |
"به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان"

قالب پیشنهادی ارائه‌ی نقشه‌های شهرسازی:

در سمت راست نقشه،

در سمت چپ بالا مشخصات دانشگاه، گروه آموزشی و عنوان درس

در سمت چپ وسط راهنمای نقشه

در سمت چپ پایین عنوان نقشه، مشخصات استاد و دانشجو، مقیاس، شماره نقشه و جهت شمال.

تمامی مواردی که در سمت چپ است در نقشه های افقی می تواند در پایین نقشه به ترتیب از راست به چپ بیاید.

موفق باشید.

رضا تقی پور وناجمی - 1393/02/28

 


برچسب‌ها: شهرسازی, نمونه نقشه
+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت 17:28 |
"به نام خداوند بخشنده و مهربان"

با توجه به فشردگی درس‌ها به درخواست دانشجویان به جای دو تحقیق، برای هر دو درس یک تحقیق در نظر گرفته شد.


آقالری          مجموعه کنگره‌های معماری مدرن

اسدی الهه     کنفرانس‌های دلوز Delos

اسدی پریچهر   کمیسیون ماده‌ی 5 و 13

اسماعیل‌زاده روشن        کمیسیون ماده‌ی 100 و 101

امینی                          نظریه‌ی ارتباطی (هابرماس)

باباعلیزاده                     نظریات تادئو آندو

پورموسوی کانی            دستور کار 21

جهانبخش                    هرمونوتیک

حاجیان                        نشانه‌شناسی

حبیبی اطاقسرا             مدل fuzzy

حبیبی الهام                 بوم شناسی شهری

حسین‌پور                     نظریات کریستوفر االکساندر

خوشنود زرگر                نظریات کنزو تانگه

دانش                          هویت شهری

دریایی                        نظریات team ten

زاهدی                        نظریات متابولیست‌ها

زبردست                      پدیدارشناختی

سیفایی                      مدل Taxonomy

شعبانی                      نظریه‌ی T.O.D

علیزاده                       نظریه‌ی C.P.T.D

غلامی                       طرح هابیتات 67

فخاری                       مکتب شیکاگو (جامعه شناسی)

فضل‌اله تبار                 نظریه‌ی L.R.T

فغانی                        مدل AHP

محمودیان                   لیبرالیسم در شهرسازی

مرادزاده قوچانی          نظریات دیوید هاروی

مهدوی                      نظریات آموس راپاپورت

نادم                          نظریات اسکار نیومن

نقدعلیان                    نظریات راب کریر و لئون کریر

نجفی                        نظریات جیمز استرلینگ

نصیرایی                        جنبش نوشهرگرایی

احسانیان                      نظریات کاپلمن

اسماعیل‌زاده                 نظریات اپلیارد

اشرفی امیری                نظریات لینچ

الوارزندی                       نظریات جورج زیمل

باغبان                          نظریات نوربرگ شولتز

تبریزی                         نظریات آرن و اسمیت

حبیبی فومشکناری        اکولوژی اجتماعی شهری

حسین‌زاده                   رویکرد UFRD

حسینی کردخیلی         مکتب Eclecticism

حلیمی                       نظریات کلارنس اشتاین

درویش                       نظریه‌ی TND

دقتی                         نظریات امیل دورکیم

روزبه                          نظریات پل زوکر

زحمت‌کش گل‌افشانی   نظریات آنتونی دووانی

صادقی اینچه‌برون         نظریات میشل فوکو

عباسی امیری             نظریات جین جیکوبز

عبدشهری                  نظریات بارنت

قربان‌نیا                      نظریات ویتگنشتاین

کاووسی                    نظریات پاتریک گدس

کسرائی                    نظریات گروپیوس

محمدامانی                نظریات جان لنگ

مرندی                       نظریات کارل پوپر

مسلمی                    نظریات کامیلوزیته (کامیلوسیت)

نظام‌زاده                     مکتب فرانکفورت

تحقیق در یک برگ و دو صفحه با رعایت قواعد "راهنمای تهیه‌ی نوشتارهای علمی" در همین وبلاگ جمع‌آوری شود.

 برای تحقیق نظریه پردازها از کتاب سیر اندیشه های شهرسازی، شهرسازی تخیلات واقعیات، و کتب مرتبط با تاریخ شهرسازی و معماری و شهرسازی معاصر استفاده شود.

در تحقیق نظریه پردازان در رابطه با نظریات‌شان در مورد شهر، شهرسازی، برنامه‌‍‌‌ریزی شهری، طراحی شهری، جامعه‌شناسی شهری و موارد مرتبط با شهر تحقیق شود.

چند منبع پیشنهادی:

ـ پاکزاد، جهانشاه، سیر اندیشه ها در شهرسازی (جلد اول و دوم و سوم)، انتشارات شهرهای جدید، تهران، ۱۳۸۶٫

- شوای، فرانسواز (1375)، شهرسازی؛ واقعیات و تخیلات، ترجمه سید محسن حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

گلكار، كورش، آفرینش مکان پایدار: تاملاتی در باب نظریه طراحی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰.

ـ مانیاگو لامپونیانی، معماری و شهرسازی در قرن بیستم، ترجمه: لادن اعتضادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱٫

ـ لنگ، جان، آفرینش نظریه‌ی معماری، ترجمه‌ی علیرضا عینی‌فر، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۳٫

ـ بحرینی، حسین، تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ پاکزاد، جهانشاه، تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی، آرمان‌شهر، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ گیدئین، زیگفرید، فضا، زمان و معماری، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴٫

ـ استروفسکی، واتسلاف، شهرسازی معاصر: از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن، ترجمه: لادن اعتضادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۱٫

ـ لنگ، جان، طراحی شهری، ترجمه: حسین بحرینی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ گلکار، کوروش، کندکاوی در تعریف طراحی شهری، مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران، تهران، ۱۳۷۸٫

-گلکار، کوروش؛ مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری، فصلنامه صفه، شماره ۳۴.


برچسب‌ها: مبانی برنامه ریزی کالبدی, تحلیل فضای شهری
+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت 22:53 |

"به نام خداوند بخشنده و مهربان"

با سلام

سال نو مبارک و امیدوارم در سال جدید سلامت، سربلند و خوشبخت باشید و باانگیزه و کوشاتر از سال قبل برای هدف‌های خوب‌تان تلاش کنید.

از تمامی دانشجویان عزیز که عید رو تبریک گفتند سپاسگزارم.

درس مبانی و روش‌های طراحی شهری

-          برگه‌ی A3  بیان تصویری اصول عام طراحی شهری 4 برگ

-          برگه‌ی A3  بیان تصویری اصول خاص طراحی شهری 2 برگ (هر دانشجو یک فضای شهری)

-          برگه‌ی A3  پرسپکتیو دید واقعی ناظر از فضاهای مختلف شهری 4 برگ

-          برگه‌ی 50*70 بیان تصویری اصول عام طراحی شهری برای دانشجویانی که در جلسه‌ی آخر سال1392 غیبت داشتند یا کار نیاوردند 2 برگ(جریمه)

-          برگه‌ی A3 خط چپ به راست، بالا به پایین، مورب برای دانشجویانی که در جلسه‌ی آخر سال1392 غیبت داشتند یا کار نیاوردند هر تمرین 2 برگ(جریمه)

درس شناخت فضای شهری

-          برگه‌ی A3  بیان یک فضای شهری 2 برگ

-          برگه‌ی A3  تحلیل یک فضای شهری 2 برگ (هر دانشجو یک فضای شهری)

-          برگه‌ی A3  بیان تصویری اصول فضای شهری مورد نظر 2 برگ

-          برگه‌ی A3  پرسپکتیو دید واقعی ناظر از فضاهای مختلف شهری 4 برگ

-          برگه‌ی A3 خط چپ به راست، بالا به پایین، مورب برای دانشجویانی که در جلسه‌ی آخر سال1392 غیبت داشتند یا کار نیاوردند هر تمرین 2 برگ(جریمه)

* با توجه به این‌که آزمون اسکیس کارشناسی ارشد طراحی شهری در برگه‌های A3  با راندوی سیاه و سفید است، همه‌ی تمرین‌های فوق با راندوی سیاه و سفید انجام شود.

رضا تقی‌پور وناجمی -  4/1/1393


برچسب‌ها: مبانی و روش‌های طراحی شهری, شناخت فضای شهری, بیان تصویری در معماری و شهرسازی, پیک نوروزی
+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در دوشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۳ و ساعت 22:10 |