"به‌نام خداوند بخشنده و مهربان"

توضیحات مرتبط با تحقیق:

-موارد تحقیق از آخرین بحث‌های مطرح شده در کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری 1392 می‌باشد.

-این پِیپر برای تحویل مقدماتی 1 برگ A4 ِ پشت و رو می‌باشد.

 

******* در تحقیقاتی که نظریه پردازنی به‌عنوان موضوع تحقیق در نظر گرفته شده‌اند باید موارد زیر آورده شود:

معرفی مختصر نظریه پرداز(حداکثر یک پارگراف)، دیدگاه کلی وی راجع‌به طراحی شهری و شهرسازی، تئوری‌ها، اصول، نظریات، روش‌ها و تکنیک‌های مطرح شده‌ توسط وی در زمینه‌ی شهرسازی،  تالیفات و پروژه‌های مهم شهری وی.

 

 

-از یک فونت مناسب مانند B Mitra , B Nazanin و ... با اندازه‌ی 12 استفاده نمایید و فاصله‌ی بین خطوط 1 باشد.

*******کلیه‌ی متون استفاده شده در تحقیق باید داری ارجاع علمی بوده و ارجاعات مربوط به منابع، در متن شامل:

    (نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره شماره) صفحه پس از نقل مطلب در داخل پرانتز می‌آید. مثال: (توسلی، 1385، 34)

 

-فهرست منابع به ترتیب حروف الفبایی نام‌خانوادگی نویسندگان در انتهای مقاله می‌آید.

ترتیب عناصر اطلاعات کتابشناختی در مورد مقالات، کتب، گزارش‌ها و سایر مراجع به شرح زیر است:

کتب: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار) "عنوان کتاب"، نام مترجم، نام ناشر، محل انتشار.

مثال: برنت سی، برولین (1383)"معماری زمینه گرا"، مترجم:راضیه رضازاده، انتشارات خاک، تهران.

مقالات: نام‌خانوادگی و نام نویسنده مقاله (سال انتشار) "عنوان کامل مقاله"، نام مجله، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در مجله.

مثال: بحرینی، سید حسین و امین زاده، بهناز (1385) "طراحی شهری در ایران: نگرشی نو"، هنر های زیبا، نشریه علمی‌-‌ پژوهشی دانشکده‌ی هنر‌های زیبا، شماره 26، تابستان:صص26ـ13.

 

-چنانچه پِیپر خارج از ضوابط راهنمای تهیه‌ی نوشتار‌های علمی به طریق یاد شده باشد، قابل ارزیابی نخواهد بود.

 موضوعات تحقیق مبانی و روش‌های طراحی شهری

دانشجو

 

1

اسعدي بريجاني سيدعليرضا

تئوری انتقادی

2

بكتاش مائده

نظریات تادئو آندو

3

اردشيرزواردهي سعيده

نظریات جنبش نوشهرگرایی درباره‌ی محلات

4

زارع پرائي سجاد

فرا تجدد

5

بهمني مائده

تجدد

6

پياب آرمين

نظریه ادوارد تی هال (هم‌جواریproxemies)

7

جمشيدي جواد

نظریات کریستوفر الکساندر

8

مرادي سوركوهي سپيده

نظریات جان نش

9

رئيسيان بهاره

نظریات هایدگر

10

نجف زاده بابائي سحر

جنبش زیباسازی شهری

11

فريدي چلابي حامد

نظریات راجرز ترانسیک

12

كردبچه حديثه

نظریات لئون کریر

13

همتي فروغ

لوئی سالیوان

14

حسيني سيد حسام

نظریه‌ی کنش ارتباطی

15

بهرآبادي امين

پدیدار شناختی

16

يوسفي صفت زهرا

غنای محیطی

17

اسيائي طاهري محمدعلي

ادموند بیکن

18

قلي زاده آهنگري راحله

نظریات نوربرگ شولتز

19

متوي محسن

نظریات امس راپاپروت

20

دادمهر آرمان

نظریات پیتر کالتروپ

21

عسكري شيدا

نظریات آنتونی دوانی

22

باباتبار فاطره

نظریات زیبرگ

23

حسين نژاد مهسا

مارسل پوئت

24

زواري الهه

تظریات تُلمن (tolman)

25

عسكري رباطي مليحه

نظریان چارلز جنکز

26

يداله زاده بالي مريم

نظریان فرانسیس تیبالدز

27

مختاري ملكشاه بنيامين

فرمالیسم

28

قلي پور مهدي

نظریات گوت هایم

29

مشهدبان كوچكسرائي ساناز

جاناتان بارنت

30

محمدپور نيوشا

فرهنک‌گرایان

31

احسان نيارمي مائده

بوم‌شناسی شهری

32

افلاكي مردخه فهيمه

فرانک لوید رایت

33

اعزی

طراحی CPTED

34

ابراهیم نتاج

مینی‌مالیسم

منابع پیشنهادی:

ـ بیکن، ادموند، طراحی شهرها، ترجمه: فرزانه طاهری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران، ۱۳۷۶٫

ـ پاکزاد، جهانشاه، سیر اندیشه ها در شهرسازی (جلد اول و دوم و سوم)، انتشارات شهرهای جدید، تهران، ۱۳۸۶٫

ـ پاکزاد، جهانشاه، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، انتشارات شهیدی، تهران، ۱۳۸۵٫

ـ پاکزاد، جهانشاه، مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری (جلد اول و دوم)، انتشارات شهیدی، تهران، ۱۳۸۶٫

ـ توسلی، محمود، قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.

ـ گروتر، یورگ، زیبایی‌شناسی در معماری، ترجمه: جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۵٫

ـ لنگ، جان، آفرینش نظریه‌ی معماری، ترجمه‌ی علیرضا عینی‌فر، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۳٫

ـ بحرینی، حسین، تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ براند فری، هیلدر، طراحی شهری (به سوی یک شکل پایدارتر شهر)، ترجمه: حسین بحرینی، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، انتشارات پیام، تهران، ۱۳۸۲٫

ـ تیبالدز، فرانسیس، شهرسازی شهروندگرا، ترجمه: محمد احمدی نژاد، نشر خاک، اصفهان، ۱۳۸۱٫

ـ سیته، کامیلو، ساخت شهر بر اساس مبانی هنری، ترجمه: فریدون قریب، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۵٫

ـ لسیس، مایکل، منشور نوشهرگرایی، ترجمه: علیرضا دانش و رضا بصیری مژدهی، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران)، انتشارات پیام، تهران، ۱۳۸۷٫

ـ هدمن، ریچارد و دیگران، مبانی طراحی شهری، ترجمه راضیه رضازاده و مصطفی عباس زادگان، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ۱۳۷۰٫               

ـ پاکزاد، جهانشاه، تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی، آرمان‌شهر، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ موریس، جیمز، تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی، ترجمه: راضیه رضازاده، دانشگاه علم و صنعت، تهران،۱۳۷۴٫

ـ گیدئین، زیگفرید، فضا، زمان و معماری، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴٫

ـ مانیاگو لامپونیانی، معماری و شهرسازی در قرن بیستم، ترجمه: لادن اعتضادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱٫

ـ استروفسکی، واتسلاف، شهرسازی معاصر: از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن، ترجمه: لادن اعتضادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۱٫

 ـ بحرینی، حسین، فرآیند طراحی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۷٫

ـ بنتلی، یان و دیگران، محیط های پاسخده، ترجمه: دکتر مصطفی بهزادفر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ۱۳۸۲٫

ـ بیکن، ادموند، طراحی شهرها، ترجمه: فرزانه طاهری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران، ۱۳۷۶٫

ـ توسلی، محمود، طراحی فضای شهری ۱ و ۲، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۲٫

ـ کرمونا، متیو و دیگران، مکان‌های عمومی ـ فضاهای شهری، ترجمه: فریبا قرائی و دیگران، دانشگاه هنر، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ گروتر، یورگ، زیبایی‌شناسی در معماری، ترجمه: جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۵٫

ـ لنگ، جان، طراحی شهری، ترجمه: حسین بحرینی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ بنتلی، ای‌ین و دیگران، محیطهای پاسخده، ترجمه: مصطفی بهزادفر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ۱۳۸۲٫

ـ کالن، گوردون، گزیده‌ی منظر شهری، ترجمه: منوچهر طبیبیان، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۷٫

ـ کریر، راب، فضای شهری، ترجمه: خسرو هاشمی‌نژاد، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۵٫

ـ کوآن، رابرت، اسناد هدایت طراحی شهری، ترجمه: کوروش گلکار و سولماز حسینیون، انتشارات اسلیمی، ۱۳۸۵٫

ـ گلکار، کوروش، کندکاوی در تعریف طراحی شهری، مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران، تهران، ۱۳۷۸٫

ـ لینچ، کوین، تئوری شکل شهر، ترجمه: حسین بحرینی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۱٫

ـ لینچ، کوین، سیمای شهر، ترجمه: منوچهر مزینی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۴٫

ـ مدنی‌پور، علی، طراحی فضای شهری (نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی)، ترجمه: فرهاد مرتضایی، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، تهران، ۱۳۷۹٫

ـ مدنی‌پور، علی، فضای عمومی و خصوصی شهر، ترجمه: فرشاد نوریان، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران، ۱۳۸۷٫


برچسب‌ها: طراحی شهری, نظریه پردازن طراحی شهر, تکنیک‌ها و روش‌های طراحی شهری, تحقیق طراحی شهری
+ نوشته شده توسط رضا تقی پور در جمعه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 2:40 |